Pappers AVD 34

Dagordning årsmöte den 15 mars 2018

2018-02-22

Dagordning för Pappers avd. 34

Årsmöte

Valhalla i Mörrum

15 mars 2018 kl. 18.00

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän.
 • Val av två rösträknare.
 • Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • Beslut gällande förändringar i tandkassan.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Studierapport/ riktlinjer för studier avdelning 34.
 • Skyddsrapport.
 • Ekonomisk rapport.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Fastställande av ekonomiska riktlinjer.
 • Fastställande av budget för 2017
 • Val av förtroendemän till fackliga uppdrag.
 • Val av valberedningskommitté.
 • Övriga frågor/information från förbundet.
 • Avslutning.

-Utlottning

Avdelningen bjuder på mat och dryck

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)