Pappers AVD 34

Verksamhetsuppdatering

2020-04-01Efter dagens styrelsemöte har det tagits ett antal beslut gällande framtida aktiviteter.

Med hänsyn till vår samhällssituation och att det stegvis sker olika försiktighetsåtgärder så är det svårt att planera för såväl morgondagen, nästa vecka samt månader framöver i dagsläget.

Vi har därför beslutat enligt följande

Att flytta samtliga utbildningar förlagda på våren till hösten istället.
Att flytta vår verksamhetsplanering till efter sommaren / semestrarna.

Vi kommer fortsätta som vanligt med planerade styrelsemöten då vår verksamhet kräver det.
Däremot planerade tillfällen med yttre aktörer flyttas fram i tid, ex. utbildningar.

Ingen i styrelsen tror att ovanstående skulle innebära en ökad risk för smittspridning i någon form utöver den som redan finns till vardags på arbetsplatsen. Däremot finns det en kraftigt ökad risk att fler väljer att inte delta av olika skäl, samt att det kan innebära frånvaro pga. svårigheter m ledighet.

Vi har samtidigt beslutat att kvarstå vid datum för årsmötet 16/4 kl. 18.00 med följande motivering:

”Enligt stadgarna skall årsmöte hållas innan sista april. Förbundet har tagit beslut om generell dispens för att kunna genomföra ovan och den löper för maj och juni då alla årsmöten skall vara avklarade.

Styrelsens uppfattning är inte att situationen i vår del av landet kommer underlättas med dispensen.

Därav kommer årsmötet hållas enligt utsatt datum. Det finns redan idag ett beslut som omfattar flera röstningstillfällen i grindstugan för de personval som sker på årsmötet där det är flera nominerade”

Är det så att de finns en oro för att närvara på årsmötet finns det god möjlighet att fullfölja sina demokratiska rättigheter vid dessa extra röstningstillfällen före årsmötet. Se anslag på hemsidan.

Styrelsen anser att årsmötet är ett stängt möte och ingen offentlig sammankomst utan där en handfull personer som till vardags befinner sig på samma arbetsplats möts under ordnade former.

Vi förutsätter givetvis att alla som närvarar är friska, fria från symptom och inte i närtid besökt ett riskområde. Givetvis vidtas alla nödvändiga åtgärder inför mötet vad gäller rek. Vid förtäring etc.”

// Styrelsen genom Christoffer.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)