Pappers AVD 34

Välkomna till årsmötet

 

2020-03-02

Dagordning för Pappers avd. 34

Årsmöte

Folkets Hus och Park i Mörrum

16 april 2020 kl. 18.00

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän.
 • Val av två rösträknare.
 • Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Studierapport/ riktlinjer för studier avdelning 34.
 • Skyddsrapport.
 • Ekonomisk rapport.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Beslut gällande ändring av medlemsförsäkring/samt sänkning av medlemsavgift.
 • Fastställande av ekonomiska riktlinjer.
 • Fastställande av budget för 2020
 • Val av förtroendemän till fackliga uppdrag.
 • Val av valberedningskommitté.
 • Övriga frågor/ev. information från förbundet.
 • Avslutning.

      Avdelningen bjuder på mat och dryck anmälan krävs/Välkomna

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)