Pappers AVD 34

Klicka nedan för att se ABF´s utbud

ABF studiecirklar
Riktlinjer för studier i pappers avd 34

För att höja våra medlemmars konkurrenskraft och för att bättre kunna bevaka sina rättigheter i arbetet och i samhället betalar avdelningen hela kostnaden för studiecirklar inkl. studiematerial som:

  1. Behandlar de fackliga grunderan, avtal och försäkringar.
  2. Är kunskapshöjande i svenska, matematik och engelska upp till gymnasienivå.

 

För studier i olika cirklar som tex matlagning, språk eller slöjd bidrar avdelningen med max 1000kr per cirkel, du kan deltaga i flera cirklar under året.

Betalning erhålls efter avslutad utbildning, vid uppvisande av kvitto samt inlämnande av intyg att man deltagit på minst 70% av kursen.

 

 

Kravet är att kursen/cirkeln ska innehålla även en teoretisk del

Anmälan till cirklar ska gå genom studieorganisatören i avdelningen.

Gäller efter riktlinjer tagna på pappers styrelsemöten.

 

Studieorganisatör

Pappers avd34

Linda Bengtsson

 
"Läs för mig Pappa"

En folder från ABF

"Pappers avd34 funderar på att anordna en tvärfacklig medlemsutbildning efter sommaren,
i samarbete med ABF, uppdelad på en gemensam del och en lokal del.

Vi skulle redan nu vilja se hur intresset är för en sådan utbildning.

Om Ni hade varit intresserade skicka gärna ett mail till Linda Bengtsson, studieorganisatör pappers avd34,
linda.bengtsson@sodra.com. Är ingen anmälning utan endast en intressekoll."